Aktivity / Misie Dnes je 22. 9. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Misie

Před několika lety založili jezuité misijní stanici v indickém Manvi. Lidé v této oblasti žijí v obrovské chudobě a potýkají se s těžkými existenčními podmínkami. Hlavním cílem jezuitů se proto stala snaha umožnit dětem z těchto rodin vzdělání a tím zvýšit šanci jejich pozdějšího uplatnění a zároveň zlepšit jejich životní podmínky v rámci rodiny i celé komunity. Zásadní se přitom jeví naučit děti hovořit anglicky, což je dnes v Indii základním předpokladem pro získání práce.


Proto vznikl projekt „adopce na dálku“, který velký jezuitský plán pomáhá financovat. Pod hlavičkou Rozvojového střediska Arcidiecézní charity Praha si proto můžete vybrat jedno z konkrétních místních dětí bez přístupu ke vzdělání a uhradit mu školné, pomůcky, uniformu a ostatní náklady spojené s jeho školní docházkou. Ročně vás taková pomoc vyjde na 4900 Kč, přičemž se na jedno dítě můžete složit se svým farním společenstvím, spolupracovníky nebo přáteli. Arcidiecézní charita samozřejmě vydává potvrzení o daru, které snižuje váš daňový základ.

Adopce přitom není pouze virtuální. S dítětem ve vaší péči budete v přímém styku. Dostanete jeho fotografii a budete si s ním moci vyměňovat dopisy. Budou vám také zasílány jeho studijní výsledky.

Pokud se chcete do projektu zapojit a podpořit jezuitskou misii v Manvi, kontaktujte Michaelu Šedovou, misedova(zavináč)seznam.cz, 777 129 633, nebo Vojtěcha Studénku, vojtechstudenka(zavináč)seznam.cz, 731 073 164, kteří rádi zodpoví vaše na dotazy, pomohou vám vybrat dítě k adopci a zařídí vaši registraci u Arcidiecézní charity Praha.


Více o projektech v Manvi v rozhovoru s Míšou Šedovou. Finančně lze projekt internátu pro dívky podpořit zasláním peněžního daru na bankovní konto č. 5076811718/4000, variabilní symbol 10851.


Vznik a počátky misie v Manvi

Jezuité z jižní Indie, z provincie Karnataka, se už několik roků věnují lidem, kteří žijí v nespravedlivých podmínkách. Lidé označení jako "nedotknutelní" nemohou dokonce ani sedět na místech, která jsou určena pro vyšší kasty v autobuse, na náměstí nebo v chrámě. Mají právo jen na minimální vzdělání, a to jen pokud si to mohou dovolit a nemusejí těžce pracovat na poli pro svou obživu už od útlého dětství. A to vše v oblasti, kde stát nemá žádný zájem o to, aby se rozvíjel.

I proto se indičtí jezuité před několika desetiletími rozhodli zakládat svoje misie právě mezi těmito lidmi, mezi chudými, o které téměř nikdo nemá zájem. Jejich cílem není jen pomáhat, ale také dát tamějším dětem vzdělání, aby se mohla jejich situace zlepšit. Také zde platí, že vzdělání je klíč k úspěchu. Jedna z těchto misií se nachází ve městě Manvi Taluk v oblasti Raichur a vede ji P. Eric Mathias SJ. Právě na toto místo se chce čtrnáctičlenný tým misionářů vydat.

Okres Raichur patří k nejzaostalejším okresům s nejnižší gramotností v severní Karnatace. Celková rozloha okresu je přes 14.000 kilometrů čtverečních. Okres tvoří pět oblastí. Vzdělání v okrese Raichur District má jen 25 procent obyvatel. Raichur nemá rozvody vody, veřejnou dopravu, elektrickou energii ani komunikační sítě. Výsledkem je, že do oblasti neproudí žádný průmysl.

"My pojedeme právě pomáhat se stavbou internátu pro děvčata," vysvětluje Míša Šedová. "To, že bude určený výhradně pro dívky, není náhodou – asi není neznámý fakt, že ženy to v Indii alespoň v tradičních oblastech nemají jednoduché: Narození dívky do rodiny se někdy považuje dokonce za prokletí."

Na otázku, zda se na cestu do Indie těší, má připravenou tuto odpověď: "Musím se přiznat, že přes všechno těšení a očekávání se ve mně také objevují obavy. V okamžiku, kdy člověk zahájí potřebná očkování, mu začnou docházet rizika, kterých vlastně pro zhýčkanou Evropanku není málo."

Lidé na vesnici nejsou jen ekonomicky chudí, společensky zneužíváni a vzdělanostně zanedbáni, ale jsou i bez majetku, jsou nezaměstnaní, hluboce zadlužení, stávají se obětí nucené práce, chorob a špatné výživy; mnoho dětí musí pracovat.

Rodiče nevidí žádné výhody v tom, aby usilovali o vzdělání svých dětí. Zejména jejich chudoba přivádí je i jejich děti do zaměstnání za velmi nízký plat. Jediná cesta, jak zmírňovat toto společenské zlo, spočívá v pomoci rodičům, aby si mohli postavit lepší domy a poslat své děti do školy.

Proto jsou děti ubytovány v internátech, neboť jen to je vytrhuje z nepříznivého prostředí. Internát je pro ně místem, kde jsou motivovány ke studiu. Projekt indických jezuitů se tímto způsobem pokouší řešit vážný problém nucené práce dětí na venkově.

Kastovní systém

Kastovní systém v Indii způsobil hodně nespravedlnosti. Je sice oficiálně zrušen, ale existuje nadále. Zakořenil se hluboko v srdcích a myslích tamějších obyvatel, a to především z historických důvodů. Zdá se totiž, že se rozdělení obyvatelstva do čtyř vrstev (varn) objevilo už v době příchodu árijských kmenů do této části světa. Každá varna představuje část lidského těla a má přidělenou barvu.

Nejvyšší kastou jsou bráhmani, kněží (ústa, bílá barva), o stupínek níže stojí kšátrijové, válečníci (paže, červená barva), následují vaišjové, obchodníci, řemeslníci a zemědělci (stehna, žlutá barva). Čtvrtou nejnižší vrstvou jsou šúdrové, služebníci a dělníci (chodidla, černá barva).

Mimo toto rozdělení stojí daliti (nedotknutelní) nebo také párijové, kteří nepatří do žádné varny. Žijí pod hranicí chudoby a příslušníci ostatních kast je považují za nečisté. Jejich přítomnost, ba dokonce jen jejich stín, může poskvrnit příslušníky vyšších vrstev.


Náš tip

U stolu v Betánii: Víra, hrob a přátelství

Marko Ivan Rupnik

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán...
více »


Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: Průvodce knihou Duchovní cvičení

Tomáš Špidlík

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat, křehký záchvěv lidského srdce, které „mluví“, a také závratné Boží hlubiny, které člověka zvou do Božího Srdce...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
Národní úmysl: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
více »

Nejbližší akce

Uložení ostatků P. Adolfa Kajpra SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Víkend pro ženy s biblickými a židovskými tanci


Kněžské exercicie


Duchovní pobyt - Senioři na Hostýně


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil