Kdo jsme / Vzpomínky Dnes je 9. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
P. Karel Říha

Datum narození:11.5.1923
Datum vstupu do řádu:  5.11.1946
Datum úmrtí:13.6.2016

P. Karel Říha se narodil 11. května 1923 v Radkově (okres Žďár nad Sázavou). Po maturitě na reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí vstoupil roku 1943 do kněžského semináře v Brně, odkud byl v roce 1945 poslán na studia teologie na Lateránské univerzitě v Římě. Dne 5. listopadu 1946 vstoupil do jezuitského řádu, dvouletý noviciát absolvoval na Velehradě. Po složení prvních slibů pokračoval ve své formaci studiem na řádovém Filozofickém institutu v Děčíně (1948–1950). Tam byl spolu s ostatními jezuity v rámci Akce K v dubnu 1950 zatčen a do roku 1952 internován v Bohosudově, v Oseku u Duchcova a v Hejnicích. Poté dva roky pracoval jako dělník ve Veselí nad Lužnicí a v roce 1954 se vrátil do rodného Radkova, kde pracoval v zemědělství. V roce 1959 odešel do Brna, kde až do roku 1968 pracoval jako stavební dělník. Mezitím si tajně dodělával filozofická a teologická studia a 28. srpna 1967 přijal ve městě Görlitz v tehdejší NDR z rukou biskupa Schaffrana tajně jáhenské a den nato i kněžské svěcení.

V roce 1968 byl řeholními představenými poslán na Teologickou fakultu v Innsbrucku k doplnění teologických studií. Studium teologie dokončil roku 1970 a roku 1972 získal doktorát z filozofie. Mezitím v roce 1969 v Innsbrucku zahájil třetí probaci a 6. listopadu 1972 složil poslední sliby. V letech 1972−1973 byl prefektem studií v innsbruckém Canisianu. V 70. letech sloužil v pastoraci na různých místech Rakouska. Ve Vídni se věnoval práci s mládeží (1973–1974) a pastoraci vysokoškolských studentů (1977–1979) a později tam působil v duchovní správě (1989−1990). V letech 1974−1977 sloužil v duchovní správě ve Štýru. V letech 1979−1989 pobýval v Římě, kde spolupracoval s českou sekcí Vatikánského rozhlasu a na české papežské koleji Nepomucenum působil jako asistent rektora a prefekt studií.

Z exilu do vlasti se vrátil roku 1990. Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vedl Katedru filozofie a patrologie. Přednášel dějiny filozofie a ze systematické filozofie pak úvod do filozofie, formální logiku, noetiku, ontologii a kosmologii, ale také psychologii. Zabýval se vzájemným vztahem mezi noetikou a ontologií. Vedl semináře ke studiu Aristotela, Kanta, Heideggera, Blondela atd.

Roku 1997 se habilitoval na FF UP v Olomouci obhájením práce „Identita a relevance. Pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky“. Docentem pro obor dějiny filozofie byl jmenován dne 12. listopadu 1997. Roku 2001 byl emeritován. V roce 2002 odešel na Svatý Hostýn, kde se věnoval spisovatelské činnosti a až téměř do konce života vypomáhal jako zpovědník v bazilice.

P. Karel Říha je autorem řady knih, studií, článků, lyrických próz a zamyšlení, určených odborné i široké veřejnosti. Z jeho monografií jmenujme „Vzdálený zvonu hlas“ (Matice cyrilometodějská, Olomouc 1995), „Zrození ducha“ (Vyšehrad, Praha 1998), „Identita a relevance“ (Trinitas, Svitavy – Křesťanská akademie, Řím 2002) a Bůh vždy větší (Deus semper maior). Teologie exercicií podle Ericha Przywary (Refugium, Olomouc 2010). Roku 2010 vydalo nakladatelství Trinitas sbírku Říhových meditativních črt, vzpomínek a povídek Hledání středu, ve které se autor mimo jiné ohlíží za událostmi, které byly rozhodující pro jeho životní volbu a filozofické směřování. Loňského roku vyšel soubor Říhových vánočních a velikonočních promluv Uvěřili jsme v lásku (Trinitas, Svitavy 2015).

P. Říha se věnoval také překladům. Roku 1993 připravil k vydání sborník překladů z díla francouzského filozofa Maurice Blondela, doplněný o vlastní studie, „Filozofie konání. K 100. výročí Blondelovy „L'Action“ (Matice cyrilometodějská, Olomouc 1993). Výraznou měrou se podílel na překladu stěžejního díla německého jezuitského teologa a filozofa Karla Rahnera Grundkurs des Glaubens (ed. jako „Základy křesťanské víry. Uvedení do pojmu křesťanství“, Trinitas, Svitavy − Křesťanská akademie, Řím 2002).

V důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu byl P. Karel Říha v květnu 2016 hospitalizován v nemocnici v Kroměříži. Poté se zotavoval v tamní nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, kde si jej v ranních hodinách dne 13. června 2016 Pán nad životem a smrtí povolal k sobě.

Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek 17. června při mši svaté, kterou v 14:00 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Promluvu pronesl P. František Hylmar. Po zádušní mši bylo tělo zesnulého uloženo do řádového hrobu na Hostýně.


Z buletinu Jezuité:
Myšlení je hledáním jednoty, Rozhovor s P. Karlem Říhou, Bulletin Jezuité, 2011, č. 2, s. 17−22.
Vyrovnat se se zraněním, Bulletin Jezuité, 1999, č. 3, s. 8−11.


Odborný životopis s bibliografií naleznete ZDE.


Parte ke stažení ZDE.


Náš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil