Dnes je 22. 2. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

Ignác Loyola – syn Panny Marie

Úterý, 20.12.2022
Úterý – dvacátého prosince (Lk 1,26-38) 20. 12. 2022
„Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v lůně neposkvrněné Panny člověkem, a ona ho s pokorou přijala, stala se jeho příbytkem a byla naplněna světlem Ducha Svatého.“ Není možné dobu adventní prožít bez Panny Marie. Máme se probudit, vyburcovat, vytrhnout ze spánku. Když se Ignác soustředí na Pána Ježíše, plní jen přání Panny Marie: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5) Každá zmínka o Panně Marii je u Ignáce diskrétní a objevuje se v klíčových okamžicích pozornost vzbuzujícím pokynem: „Vidět očima představivosti (…) naši Paní“ (DC 47). Proč? Ona je vždy blízko svého Syna. Ignác svěřuje Panně Marii tři věci, které si...

Svatý Ignác a znamení

Pondělí, 19.12.2022
Pondělí – devatenáctého prosince (Lk 1,5–25) 19. 12. 2022
„Příchodem Božího Syna zazářilo světu světlo tvé slávy.“ Vedeni světlem víry a opravdovou zbožností uvidíme znamení Božího přicházení na svět. Potřeboval otec Ignác znamení? Myslím, že ano i ne. Byl ochoten důvěřovat Bohu v dlouhých dobách neútěchy. Vždy vytrval v té volbě, v níž poznal v Pánu, že ji má dělat. Nezdary jej neovlivnily v trpělivé pevnosti a vytrvalosti. Neskládal zbraně, nekapituloval, nepoddal se náladám, neupustil od záměrů, nerezignoval. Ale je také pravda, že se mu denně dostávalo tisíců znamení, jež viděl, a děkoval za ně. Věděl, a to nejen v modlitbě, kde k tomu vybízí, jak ze všeho neustále čerpat nějaký duchovní užitek (DC 106)...

Ignác Loyola – muž žijící v přítomnosti a pod vlivem Ducha Svatého

Neděle, 18.12.2022
4. neděle adventní (Mt 1,18-24) 18. 12. 2022
„Vlévej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení.“ Tajemství je vždy neseno osobní přítomností Ducha, který postupně promění vše, co člověk je a co člověk má. Ignác Loyola mluví o Duchu Svatém jen velmi málo. Někdo by mohl říci: asi proto, že hovořit o něm nebylo v módě! Když se nyní díváme na jeho život, vidíme jasné známky toho, že přemýšlel, jednal a konal pod vlivem Ducha Svatého. Přítomnost Ducha u Ignáce vycházela z osobní zkušenosti Boží přítomnosti. „V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme.“ (Sk 17,28) Tehdy se setkáváme s Duchem kdekoli a kdykoli. Ignác s důsledností sobě vlastní...

Svatý Ignác – hledání perspektiv v každodenní nepochopitelnosti běhu věcí

Sobota, 17.12.2022
Sobota – sedmnáctého prosince (Mt 1,1-17) 17. 12. 2022
„Tvé věčné Slovo se stalo v lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě.“ Mít účast na jeho božství je možné člověku jen skrze Ducha. Utváří v nás nový život, zcela nový životní styl, jímž Krista následujeme. Tento život v Duchu není ničím omezen. Ignác chápe životní příležitost od počátku svého vědomého života skrze obraz neohraničitelného prostoru před sebou. Neuzavírá se do svých dimenzí, nýbrž skrze Ducha vstupuje do stále nových, krásných, nečekaných. Na počátku byl zcela v područí dobového dvorského života. Měl před sebou kariéru rytíře, kterou spojil se snivým přeludem dámy...

Ignácovo ad maiorem Dei gloriam

Pátek, 16.12.2022
Pátek po 3. neděli adventní (Jan 5,33–36) 16. 12. 2022
„Provázej nás v životě pozemském a doveď nás do života věčného.“ Takto putujeme. A Ignác putuje pod korouhví vztyčenou v srdci: Písmena AMDG na celém světě upozorní na přítomnost jezuitů. K větší slávě Boží. Tato cesta má velký cíl, ale jde se po ní po jednotlivých krůčcích. Ignác například radí, abych si před spaním přečetl úryvek z evangelia, o kterém budu následující ráno meditovat. Připravit si body na zítřek. (DC 73–74). S čím si lehneš, s tím také vstáváš. Když celý můj plán do budoucna promění na otázku: Co mám dělat dnes? Odpověď je jednoduchá. Všechno ke tvé větší slávě. Možná si řekneme: ale jak? Vážíme, co je pro nás...

Svatý Ignác Loyola – jak se na mě dívá Bůh

Čtvrtek, 15.12.2022
Čtvrtek po 3. neděli adventní (Lk 7,24–30) 15. 12. 2022
V adventní době se stále opakuje vroucí prosba Božího lidu putujícího k dovršení: „Naplň nás radostí z příchodu našeho Spasitele.“ Podle Ignáce radost přináší Boží pohled, který nepřehlédnu. Kolik místa v jádru ignaciánské spirituality zaujímá pohled. Nezáleží snad na tom, jak se dívám? Vždyť jedním z úkolů duchovních cvičení je zaměřit svůj pohled na Boha, jeho přítomnost a působení, na sebe a druhé a na to, co se děje kolem. Když nás Ignác uvádí do umění modlitby, doporučuje uvědomit si nejdříve, že stojíme v Boží přítomnosti. Mluví účelně: Po dobu jednoho Otčenáše se postav na jeden nebo dva kroky od místa, kde budeš rozjímat nebo meditovat...

Svatý Ignác a modlitba se zpytováním svědomí

Středa, 14.12.2022
Středa po 3. neděli adventní; sv. Jana od Kříže (Lk 7,19–23) 14. 12. 2022
Zpytování svědomí je v pohledu otce Ignáce každodenní modlitba. Bez ní si neuměl vůbec život představit. Jen ve velmi výjimečných případech svolil, aby se vynechala. Neslouží jen k přípravě ke svátosti smíření, ale k celkovému nasměrování a jeho pravidelné „kontrole“. Není složité překonat někdy příliš na sebe zaměřené podoby sebereflexe, které více než Boží přítomností a jejím působením se zabývají vlastním cítěním a vědomím. Musím vědět, jak na to. Zpytování přináší plody jen tehdy, když je dialogické. Začíná poděkováním Bohu, našemu Pánu, za dobrodiní, která jsme obdrželi. (DC 43) Prosté a upřímné. Zvěstuji sobě, že jsem milován. Byl bych jinak...

Svatý Ignác – přinášející zlato

Úterý, 13.12.2022
Úterý po 3. neděli adventní; sv. Lucie (Mt 21,28–32) 13. 12. 2022
„Srdce mi překypuje radostnými slovy, přednáším králi svou báseň; rydlem zručného písaře je můj jazyk.“ (Žl 45,2) Vydobýt zlato ze slov jako dar milovanému je hodno velkých mužů. Přestože Ignác neměl literární nadání, můžeme i o něm říci, že jeho slova lze přirovnat ke zlatu. A to i přesto, že jeho díla, na rozdíl od svaté Terezie z Avily nebo svatého Jana od Kříže, nejsou básnickými skvosty. A přesto... Ze srdce svatého Ignáce plynula krásná slova. Neustále zpíval svůj chvalozpěv, své Magnificat. Jeho ruce, které psaly dopisy, exercicie, duchovní deník nebo konstituce, byly skutečně řemeslně zdatné. Věděl, co chce. Věděl, co chce říci...

Ignác z Loyoly – Panna Maria na cestě

Pondělí, 12.12.2022
Pondělí po 3. neděli adventní (Mt 21,23–27) 12. 12. 2022
Jsme na cestě, a proto stále voláme: Slyš naše volání. Ať příchod tvého Syna mezi nás osvítí temnoty našeho srdce. Pro Ignáce bylo cestování životním stylem. Sám sebe nazýval poutníkem. Mohu se i já tak nazývat? Vydejme se na pouť od věcí viditelných k tomu, co je neviditelné. Svou poutní cestu zahájil celonočním bděním před oltářem Panny Marie v Aránzazu, kde se modlil o novou sílu na cestu. Nelze nezmínit Mariin titul, který v baskičtině zní: Jsi pod trním. Podle pověsti našli obraz ukrytý v trní. Prožil zde něco, na co nemohl nikdy zapomenout: „Když mi Bůh, náš Pán, učinil milost, abych vykonal nějakou změnu ve svém životě, pamatuji si, že...

Ignác z Loyoly – oheň nově obrácených

Neděle, 11.12.2022
3. neděle adventní (Mt 11,2–11) 11. 12. 2022
V adventu prosíme: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy. Nedostatek radosti je příznak duchovní nemoci. O Ignáci nelze říci, že by se obrátil, protože on od víry nikdy neodpadl. Svou víru prožíval zcela konkrétně na královském dvoře, pravděpodobně navštěvoval bohoslužby, ale životní styl byl poněkud odlišný. Nebyl to svatý Pavel, apoštol bojující za víru, který byl sražen k zemi před branami Damašku a po svém obrácení bojoval za Kristovo království na zemi. Ignácovo obrácení bylo zpočátku pobídkou, kterou plně nepochopil. Chtěli ji následovat. Na začátku je to však podle jeho představ. Po přečtení životů svatých nosil v hlavě...

< předcházející   další >


Náš tip

Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Samuel Prívara, Miroslava Veselková

Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

více »

Nejbližší akce

Reportáž o P. Adolfu Kajprovi SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


Duchovní obnova - Srdce Ježíšovo


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil