Aktivity / Živé kameny Dnes je 22. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Živé kameny

8Živé kameny představují mezinárodní jezuitský projekt, jehož cílem je šíření evangelia prostřednictvím památek křesťanského umění. V rámci bezplatně nabízených komentovaných prohlídek se mladí dobrovolníci snaží turistům z celého světa ukázat opravdovou krásu sakrálního umění a tím také krásu víry.

Kořeny projektu sahají do Německa před rokem 2005. Na tuto zkušenost se navázalo roku 2008 v Itálii, odkud se Živé kameny rozšířily do dalších evropských zemí. V současné době působí v bezmála dvaceti městech ve více než deseti zemích celého světa (Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Chile).

Živé kameny jsou mezinárodním společenstvím, tvořeným komunitami mladých lidí, které vznikly proto, aby zvěstovaly krásu víry těm, kdo obdivují krásu kostelů. Prostřednictvím přijetí návštěvníků v chrámu, modlitby a bezplatných komentovaných prohlídek zvěstují evangelium jako ono „neviditelné ve viditelném“, které zjevuje umění. Návštěvníci díky tomu mohou pocítit, že křesťanský posvátný prostor je místem setkání s Bohem.

Živé kameny vnímají křesťanské umění jako modlitbu, která byla zpřístupněna pohledu člověka a stala se viditelnou, ale také jako vyprávění, jako příběh o svatosti. Kontemplovat umělecké dílo tedy znamená vstoupit do modlitby umělce a do příběhu, který dílo vypráví. Tak se vytváří duchovní společenství, které překračuje staletí, a z turisty či návštěvníka kostela se díky němu stává poutník. Ocitá se v prostoru, který mu odhaluje jeho vlastní nitro, jeho vlastní identitu a povolání.

8 V České republice začaly Živé kameny působit roku 2011, kdy se v Praze uskutečnilo první mezinárodní setkání. Mladí dobrovolníci tehdy začali provázet v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Roku 2013 prohlídky poprvé nabízeli také v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí a o Noci kostelů rovněž v Brně, v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Během mezinárodního setkání mladých lidí, pořádaného v Praze na přelomu let 2014 a 2015 komunitou bratří z Taizé, Živé kameny připravili workshop „Putování duchovními dějinami Prahy“, při kterém účastníky přivítali hned v pěti chrámech v centru Prahy − v kostele Panny Marie před Týnem, Panny Marie Vítězné, sv. Tomáše, sv. Ignáce a v rotundě sv. Kříže. V létě roku 2016 provázeli Živé kameny v rámci projektu MAGIS 2016 opět v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Roku 2017 se v rámci Středoevropského MAGISu, organizovaného českou jezuitskou provincií, uskutečnil experiment Živé kameny v polské Toruni.

Další informace o mezinárodním společenství Živé kameny naleznete na jeho webových stránkách.

Stanovy Živých kamenů ke stažení v češtině: ZDE.

Aktuálně

Jaro a léto 2018

Velikonoce s Živými kameny v Lecce, 28. března až 2. dubna
Mezinárodní formační setkání v Benátkách, 27. dubna až 1. května
Formační setkání o biblické exegezi v Mnichově, 18. až 22. května
Experiment Živé kameny ve Varšavě, 14. až 20. července, v rámci Středoevropského MAGISu 2018 (14. až 22. července)
Duchovní cvičení s Živými kameny ve Švýcarských Alpách, 24. až 31. srpna


K zapojení do projektu jsou srdečně zváni všichni mladí lidé a všichni zájemci o sakrální umění z celé České republiky. Bližší informace se dozvíte na mailu zive.kameny(zavináč)gmail.com.

Z české účasti na mezinárodních setkáních:

Fotografie:

Mezinárodní setkání v Praze: 2016, 2014, 2013, 2012, 2011.

Mezinárodní setkání v zahraničí:

Středoevropský MAGIS v Toruni, 2017
Mezinárodní formační víkend v Římě, 2017
Velikonoce v Lecce, 2017
SDM v Krakově, 2016
Formační víkend v Římě, 2015
Středoevropský MAGIS v Budapešti, 2014
Setkání Taizé ve Štrasburku, 2013
Mezinárodní setkání v Mnichově, 2013
Mezinárodní setkání v Santiagu de Compostela, 2013
Formační víkend ve Florencii, 2013
Setkání Taizé v Římě, 2012

Svědectví:

Živé kameny na pouti důvěry ve Štrasburku, 2013
Živé kameny tentokrát provázely v Mnichově, 2013
Živé kameny ve Věčném městě, 2012
Živé chrámy z italských kamenů, Bulletin Jezuité, 2011, č. 4, s. 9−12.
Pražské Živé chrámy, 2011

Rozhovory:

Sdílet modlitbu Tvůrce. Rozhovor s Jeanem-Paulem Hernandezem, Bulletin Jezuité, 2013, č. 3, s. 17−21.

V médiích:

Umění jako modlitba, umění jako neviditelné ve viditelném. Z cyklu Mezi slovy, Radio Proglas, premiéra 13. února 2014.

8


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Koncert "Konverze svatého Ignáce"


Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil